4 december 2018

Pressmeddelande

Erbjudandehandling avseende William Hills rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i MRG har nu offentliggjorts. William Hill förlänger acceptfristen för erbjudandet

Erbjudandehandling

William Hills erbjudande till aktieägarna i Mr Green & Co AB (publ)